หน้าแรก
โปรโมชั่น
ผลงาน
รายละเอียดการติดตั้ง
วิธีการชำระเงิน
ติดต่อเรา
แอร์เทรน TRANE


ลำดับ รุ่น BTU เบอร์ ขนาด New R32 ราคาติดตั้ง
1 MCWE09GB5 9,200 5 9-14 R32 12,800บาท 
2 MCWE12GB5 12,700 5 14-20 R32 14,800 บาท 
3 MCWE15GB5 15,200 5 20-25 R32 18,700 บาท 
4 MCWE18GB5 18,800 5 22-30 R32 21,900 บาท 
5 MCWE24GB5 24,100 5 28-38 R32 31,800 บาท 
แอร์ เทรน รุ่น BRAVO 
 
ลำดับ รุ่น BTU เบอร์ ขนาด Com ราคาติดตั้ง
1 TTK509BB5 9,400 5 9-14 Rotary 14,900บาท
2 TTK512BB5 12,600 5 14-20 Rotary 17,900 บาท
3 TTK515BB5 15,200 5 20-25 Rotary 22,900 บาท
4 TTK518BB5 18,800 5 22-30 Rotary 25,900 บาท
5 TTK524BB5 24,100 5 28-38 Rotary 35,900 บาท
6 TTK530MB5 30,300 5 38-48 Rotary 47,900 บาท

 TRANE แบบตั้งแขวน ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รุ่น New Stylus   
 
ลำดับ CONDENSING BTU ไฟ ประหยัดไฟ Com ราคาติดตั้ง
1 TTK 512LB5 13,100 220 5/11.68 Rotary 24,900 บาท
2 TTK 512LB5 13,100 220 5/11.68 Rotary 25,900 บาท
3 TTK 518LB5 (F) 18,400 220 5/11.35 Rotary 32,900 บาท
4 TTK 518LB5 (F) 18,400 220 5/11.35 Rotary 33,900 บาท
5 TTK 518LB5 (G) 20,100 220 5/11.48 Rotary 34,900 บาท
6 TTK 518LB (G) 20,100 220 5/11.48 Rotary 35,900 บาท
7 TTK 524LB5 25,300 220 5/11.10 Scroll 37,900 บาท
8 TTK 524LB5 (R) 25,300 220 5/11.10 Scroll 38,900 บาท
9 TTK 530KB5 30,100 220 5/11.42 Scroll 42,900 บาท
10 TTK 530KB (R) 30,100 220 5/11.42 Scroll 43,900 บาท
11 TTK 536KB5 37,100 220 5/11.03 Scroll 50,900 บาท
12 TTK 536KB5 (R) 37,100 220 5/11.03 Scroll 51,900 บาท
13 TTK 536KD5(W) 37,300 380 5/11.58 Scroll 52,900 บาท
14 TTK 536KD5 (R) 37,300 380 5/11.58 Scroll 53,900 บาท
15 TTK 042KD5(W) 40,900 380 5/11.88 Scroll 60,900 บาท
16 TTK 042KD5 (R) 40,900 380 5/11.88 Scroll 61,900 บาท
 


WINNER 368

ADDRESS  : 1375/43 PRACHAPHATTHANA TAPYAO LATKRABANG BANGKOK THAILAND 10520
สายด่วน:  082-550-5242 , 087-991-5242 , 092-425-8181  โทรศัพท์/แฟกซ์ : 02-370- 8424
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.